W dniu 25 lutego 2022 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”.

Wśród zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się projekty Gminy Sędziejowice:

1. Projekt sołectwa Wrzesiny pn. „Kominek z dystrybucją ciepła”

1

- wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego: 12.000,00 zł

- wartość całkowita projektu: 15.000,00 zł

Projekt zostanie zrealizowany do 30 września 2022 r. Dzięki pozyskanym środkom zostanie zakupiona i zamontowana instalacja kominka z dystrybucja ciepła do wszystkich pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Dzięki realizacji projektu lokalna społeczność będzie chętniej spędzała czas w świetlicy w okresie jesienno-zimowym.

2. Projekt sołectwa Rososza pn. „Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Rososzy. Remont toalety oraz wymiana zlewozmywaka na stół z wanną”

2

- wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego: 12.000,00 zł

- wartość całkowita projektu: 12.000,00 zł

Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2022 r. W ramach projektu modernizacji świetlicy wiejskiej planuje się remont toalety, aby przystosować ją do obecnych wymagań społeczeństwa oraz aby umożliwić osobom z niepełnosprawnościami sprawny dostęp do danego pomieszczenia. Również wymiana zlewozmywaku umożliwi sprawne korzystanie z kuchni, która jest eksploatowana podczas organizacji imprez integracyjnych oraz okolicznościowych.

 3. Projekt sołectwa Siedlce pn. „Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Siedlcach”

3

- wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego: 12.000,00 zł

- wartość całkowita projektu: 12.000,00 zł

Projekt zostanie zrealizowany do 15 listopada 2022 r. W ramach pozyskanych środków zostanie wyposażona świetlica wiejska w nowe stoły, krzesła oraz niezbędne AGD do prawidłowego jej funkcjonowania. Doposażenie obiektu pozwoli na częstsze organizowanie lokalnych spotkań KGW czy też pikników rodzinnych.

4. Projekt sołectwa Podule pn. „Ruch to zdrowie”

4

- wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego: 12.000,00 zł

- wartość całkowita projektu: 13.000,00 zł

Projekt zostanie zrealizowany do 15 listopada 2022 r. W ramach pozyskanych środków zostanie wybudowana siłownia zewnętrzna składająca się z dwóch urządzeń wioślarz oraz biegacz i orbitrek jako zestaw. Celem inwestycji jest rozpowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców.

5. Projekt sołectwa Lichawa pn. „Rodzinny zakątek integracyjny”

 5

- wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego: 12.000,00 zł

- wartość całkowita projektu: 14.000,00 zł

Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2022 r. Dzięki pozyskanym środkom zostanie postawiony nowy drewniany plac zabaw dla dzieci, zamontowana infrastruktura rekreacyjna oraz zostaną wykonane nasadzenia krzewów.