W dniu 27 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr LVIII/654/23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

Wśród zakwalifikowanych do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Sędziejowice:

Projekt Sołectwa Grabno pn.: „Kultura pod dachami sołectwa”.

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego: 100 000 zł

Wartość całkowita projektu: 100 000 zł

Przedmiotem realizacji projektu jest stworzenie w centrum sołectwa nowej, zielonej, przytulnej przestrzeni w postaci ogrodu i dwóch drewnianych wiat dla mieszkańców. W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez nasadzenia drzew, krzewów, bylin i kwiatów oraz wyposażenie w elementy drewnianej infrastruktury, dwóch zadaszonych wiat, które zapewnią komfortowe miejsce do odpoczynku oraz kulturalnych
i artystycznych działań w centrum Sołectwa Grabno.

Projekt zostanie zrealizowany do 31 grudnia 2023 roku.

InfrastrukturaSolecka2023