Kran z cieknącą wodą
W miejscowościach Zamość oraz Grabno nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa spowodowana jest przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Siedlce.
 
Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach prowadzi przebudowę sieci polegającą na zmianie przebiegu odcinka wodociągu pod torami w miejscowości Siedlce. Prace mogą spowodować przerwy w dostawie wody w Zamościu i Grabnie:
 
w poniedziałek 15 marca w godz. 10.00-15.00,
we wtorek 16 marca w godz. 9.00-12.00.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
Dom pośród łąk.

Trwa nabór wniosków o dotację z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wnioskować mogą osoby fizyczne, a kwota dotacji nie może być wyższa niż 70% kosztów inwestycji. Maksymalnie można uzyskać 4.000,00 zł. Co ważne, dotacja nie jest wypłacana na zasadzie refundacji, więc nie pokryje kosztów już poniesionych. Aby z niej skorzystać, należy podpisać umowę z Gminą Sędziejowice przed rozpoczęciem inwestycji.


Wnioski na przydomowe (biologiczne) oczyszczalnie przyjmowane są do 28 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Sędziejowice. Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
  • dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,
  • projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod budowę przydomowej oczyszczalni.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (43) 840 00 19.

Załączniki:
Dostęp do URL (http://gminasedziejowice.eu/attachments/article/702/Og%C5%82oszenie%20o%20naborze.pdf)Ogłoszenie o naborze.pdf[ ]568 kB2021-03-05 13:08
Dostęp do URL (http://gminasedziejowice.eu/attachments/article/702/Regulamin%20udzielania%20dotacji%20+%20uchwa%C5%82a%20Rady%20Gminy%20S%C4%99dziejowice.pdf)Regulamin udzielania dotacji + Uchwała Rady Gminy Sędziejowice[ ]246 kB2021-03-05 13:08
Dostęp do URL (http://gminasedziejowice.eu/attachments/article/702/Sprawozdanie%20ko%C5%84cowe.odt)Sprawozdanie końcowe[ ]13 kB2021-03-05 13:08
Dostęp do URL (http://gminasedziejowice.eu/attachments/article/702/Wniosek%20o%20udzielenie%20dotacji.odt)Wniosek o udzielenie dotacji[ ]21 kB2021-03-05 13:09

logo twojE pitNaczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że w dniu 15 lutego 2021 r. zostaną udostępnione zeznania za 2020 r. W usłudze znajdą się najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38.