Logo Gminnego Ośrodka Kultury Sędziejowice

Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach może poszczycić się nie lada sukcesem, jakim jest pozyskanie dotacji ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu EtnoPolska. Edycja 2023.


W ramach dotacji GOK realizuje projekt pn „Sędziejowice na ludowo”, który zakłada wyposażenie Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejowicka” w 12 kompletów strojów lubelskich. Głównym celem projektu jest popularyzacja lokalnej tradycji i kultury ludowej w dziedzinie muzyki, tańca i śpiewu.

Efektem doposażenia tej sekcji w nowe stroje będzie podniesienie wartości estetycznych i wizualnych występów. Większy zakres kreacji scenicznych przełoży się na ukazanie zróżnicowania tradycyjnych ubiorów a co za tym idzie do promowania tradycji regionalnych i narodowych. Szerzej rozumianym rezultatem jaki GOK chce osiągnąć jest popularyzacja kultury ludowej wśród społeczeństwa od najmłodszych lat.

Zespół Pieśni i tańca „Ziemia Sędziejowicka” skupia wokół siebie ludzi kochających taniec, śpiew oraz folklor. Instruktorem oraz choreografem zespołu jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach – Grzegorz Brożyński. W swojej wieloletniej działalności prezentują tańce i śpiew z różnych regionów Polski : rzeszowskiego, podregionu przeworskiego, sieradzkiego, łowickiego, lubelskiego oraz tańce narodowe – polonez, mazur, walc.

Informacja GOK Sędziejowice

Herb Gminy Sędziejowice

Wójt Gminy Sędziejowice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem sporządzenia niniejszej zmiany Studium jest weryfikacja dotychczasowych kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu wybranych terenów położonych we wsi Bilew.

Zainteresowani mają możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 października 2023 r. do 6 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
27 października 2023 r. w sali narad Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, o godz. 1100.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie zmiana Studium gm. Sędziejowice.pdf)ogłoszenie zmiana Studium gm. Sędziejowice.pdf[ ]197 kB2023-10-20 09:30
Wnętrze autobusu

Wójt Gminy Sędziejowice podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37 f ustawy Kodeks wyborczy, podczas Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.

Kurs nr I

8.50 Brody
9.00 Sobiepany
9.10 Kozuby Nowe
9.15 Kozuby Wieś
9.30 Wrzesiny
9.40 Przymiłów
9.45 Grabia
9.50 Brzeski
9.55 Brzeski Krzywda
10.20 Podule
10.30 Grabica
10.35 Wola Wężykowa
10.40 Zamość
10.45 Grabno
10.55 Siedlce
11.05 Kośne
11.10 Korczyska
11.15 Osiny
11.30 Kolonia Kamostek
11.45 Dobra
12.00 Wola Marzeńska
12.05 Niecenia
12.10 Rososza

Kurs nr II

13.50 Brody
14.00 Sobiepany
14.10 Kozuby Nowe
14.15 Kozuby Wieś
14.30 Wrzesiny
14.40 Przymiłów
14.45 Grabia
14.50 Brzeski
14.55 Brzeski Krzywda
15.20 Podule
15.30 Grabica
15.35 Wola Wężykowa
15.40 Zamość
15.45 Grabno
15.55 Siedlce
16.05 Kośne
16.10 Korczyska
16.15 Osiny
16.30 Kolonia Kamostek
16.45 Dobra
17.00 Wola Marzeńska
17.05 Niecenia
17.10 Rososza