herb UGS malyWójt Gminy Sędziejowice, informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, do zatrudnienia na stanowisku ds. promocji współpracy z organizacjami pozarządowymi wybrany został Pan Tomasz Suchański, zam. Zduńska Wola.

 

Uzasadnienie wyboru.

Kandydat spełnia wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe wskazane w ogłoszeniu.

Posiadana wiedza i praktyka zawodowa pozwolą na właściwe wykonywanie zadań określonych przez pracodawcę.

Sędziejowice, 17 lutego 2021 r.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie wyniku naboru.pdf)ogłoszenie wyniku naboru.pdf[Wynik naboru]129 kB2021-02-17 14:16