sciekiWójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór wniosków osób fizycznych o dotację na budowę przydomowych ( biologicznych ) oczyszczalni ścieków.

Kwota możliwej dotacji nie może być wyższa niż 70% kosztów inwestycji podlegających dofinansowaniu, maksymalnie 4.000,00 zł.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 15 lutego do 28 maja 2021 r. Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
  • dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,
  • projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod budowę przydomowej oczyszczalni.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (43) 840 00 19.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze.pdf)Ogłoszenie o naborze.pdf[ ]568 kB2021-02-12 08:23
Pobierz plik (Regulamin udzielania dotacji + uchwała Rady Gminy Sędziejowice.pdf)Regulamin udzielania dotacji + uchwała Rady Gminy Sędziejowice.pdf[ ]246 kB2021-02-12 08:24
Pobierz plik (Sprawozdanie końcowe.odt)Sprawozdanie końcowe.odt[ ]13 kB2021-02-12 08:24
Pobierz plik (Wniosek o udzielenie dotacji.odt)Wniosek o udzielenie dotacji.odt[ ]21 kB2021-02-12 08:24