apelW związku z dużymi stratami w gospodarstwie sołtysa Rososzy spowodowanymi pożarem, w wyniku którego spaleniu uległa stodoła wraz z zapasami pasz dla bydła, apeluje się do wszystkich ludzi dobrej woli o udzielenie wszelkiej pomocy polegającej m.in. na dostarczeniu pasz, a w późniejszym terminie materiałów do odbudowy budynku.

Deklarowaną pomoc prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Sędziejowice, tel. 43 6771157 lub w sekretariacie.