Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach może poszczycić się nie lada sukcesem, jakim jest pozyskanie dotacji ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu EtnoPolska. Edycja 2023.


W ramach dotacji GOK realizuje projekt pn „Sędziejowice na ludowo”, który zakłada wyposażenie Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejowicka” w 12 kompletów strojów lubelskich. Głównym celem projektu jest popularyzacja lokalnej tradycji i kultury ludowej w dziedzinie muzyki, tańca i śpiewu.

Efektem doposażenia tej sekcji w nowe stroje będzie podniesienie wartości estetycznych i wizualnych występów. Większy zakres kreacji scenicznych przełoży się na ukazanie zróżnicowania tradycyjnych ubiorów a co za tym idzie do promowania tradycji regionalnych i narodowych. Szerzej rozumianym rezultatem jaki GOK chce osiągnąć jest popularyzacja kultury ludowej wśród społeczeństwa od najmłodszych lat.

Zespół Pieśni i tańca „Ziemia Sędziejowicka” skupia wokół siebie ludzi kochających taniec, śpiew oraz folklor. Instruktorem oraz choreografem zespołu jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach – Grzegorz Brożyński. W swojej wieloletniej działalności prezentują tańce i śpiew z różnych regionów Polski : rzeszowskiego, podregionu przeworskiego, sieradzkiego, łowickiego, lubelskiego oraz tańce narodowe – polonez, mazur, walc.

Informacja GOK Sędziejowice