oswiadczenie"W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Sędziejowice, wyrażającymi swoją dezaprobatę wobec żądania Poczty Polskiej przekazania danych osobowych wyborców, uprzejmie informuję, że takich danych nie przekażę do czasu wskazania wyraźnej podstawy prawnej takiego wezwania.

Skierowałem do Urzędu Ochrony Danych Osobowych prośbę o zaopiniowanie wskazanej przez Pocztę Polską drogi przekazywania danych pod względem ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. Wniosek analizuje też Kancelaria Prawna współpracująca z Urzędem Gminy Sędziejowice.

Przy obecnym stanie prawnym realizacja żądania Poczty Polskiej byłaby naruszeniem obowiązujących przepisów."