Logo LGD "Dolina rzeki Grabi"

Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi" ogłosiła pięć naborów wniosków. Można w nich pozyskać finansowanie łącznie na 4 mln zł.

 

  1. Wspieranie przedsiębiorczości (Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw) - szczegóły

  2. Wspieranie przedsiębiorczości (Rozwój działalności gospodarczej – wspieramy tworzenie i rozwój firm) - szczegóły
     
  3. Wspieranie, tworzenie i rozwój firm (Podejmowanie działalności gospodarczej) - szczegóły

  4. Rozwój infrastruktury kulturalnej - szczegóły

  5. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej - szczegóły