Plac Różany w Marzeninie

W środę 2 czerwca odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców Marzenina z projektantem koncepcji zagospodarowania terenu Placu Różanego.

Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje pomysły i uwagi, jako źródło inspiracji dla projektanta.

Podstawowe wytyczne mówią, że zagospodarowywany teren ma być placem rekreacyjnym, miejscem integracji mieszkańców, z elementami zieleni, kwiatów i krzewów, natomiast szczegółowy projekt ma powstać w oparciu o koncepcję projektanta wypracowaną na podstawie konsultacji z mieszkańcami.

Spotkanie odbędzie się 2 czerwca, o godz. 17:30 w budynku OSP w Marzeninie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału.