prądPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej w godzinach 8:00 - 16:00 dla miejscowości Dobra i Kamostek w dniach:

- 19 maja /wtorek/ (OBWÓD NR 2 kierunek - Sycanów, Kamostek)
- 20 maja /środa/ (OBWÓD NR 2 kierunek - Sycanów, Kamostek)
- 21 maja /czwartek/ (DP od rozjazdu z m. Pruszków w stronę Sędziejowic i wzdłuż działki 105 - Kamostek)
- 22 maja /piątek/ (DP od rozjazdu z m. Pruszków w stronę Sędziejowic i wzdłuż działki 105 - Kamostek)
- 25 maja /poniedziałek/ (Dobra - wzdłuż działki nr 506)
- 26 maja /wtorek/ (OBWÓD NR 1 kierunek - Kamostek w stronę drogi Widawa - Łask)

Przyczyną przerw w dostawie energii elektrycznej są prace modernizacyjno-remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych. Ze względu na czynniki zewnętrzne, czas wyłączenia może ulec zmianie.


Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.