Ogłoszenia i komunikaty

Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że podatnicy rozliczający PIT mogą przekazać 1,5% swojego podatku dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).


Podatnicy rozliczający PIT za 2023 rok mogą zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej OPP, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. w 2024 r. --> wykaz


Podatnicy, którzy korzystali z tej możliwości w ubiegłym roku i chcą złożyć zeznanie podatkowe za 2023 r. w usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, będą mieli wstawiony w zeznaniu nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierali (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale mogą tę organizację zmienić.


Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP, może wskazać wybraną organizację w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36. Może też złożyć oświadczenie PIT-OP. Wówczas urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w deklaracji PIT-40A przygotowanej przez organ rentowy. Rozwiązanie to dotyczy osób, które otrzymały PIT-40A i nie złożyły zeznania PIT-37 lub PIT-36.


Urząd skarbowy przekaże środki OPP jeśli podatnik zapłacił w terminie należny podatek


Warunkiem przekazania środków dla OPP jest zapłata przez podatnika podatku należnego w pełnej wysokości nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Aby urząd skarbowy mógł przekazać OPP środki z zeznania za 2023 r. podatnik musi zapłacić podatek do 30 czerwca 2024 r. Zapłacony podatek jest podstawą obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP.

Informacja: US w Łasku

Grafika Akcja Kastracja

Od 1 kwietnia rusza akcja bezpłatnej kastracji psów i kotów dla mieszkańców Gminy Sędziejowice.

- Kastracja zarówno samic, jak i samców psów i kotów ma pozytywny wpływ na wiele aspektów dotyczących ich zdrowia. Wykastrowane zwierzęta tych gatunków mają również statystycznie większą średnią długość życia od zwierząt niekastrowanych – wyjaśnia lekarz weterynarii Weronika Rarok.

Akcja przewidziana jest od 1 kwietnia do 30 listopada. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Sędziejowice: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi (biuro podawcze). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 43 840 00 18.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek AK.pdf)wniosek AK.pdf[ ]72 kB2024-03-25 10:35
Pobierz plik (ZWIERZ-akcja-kastracja-2024-plakat-A3-gminy-podglad.png)Plakat[ ]6239 kB2024-03-25 09:35
Sofa w lesie

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Sędziejowice, którą przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o. w terminie 08.04.2024 r. - 12.04.2024 r. (wg załączonego harmonogramu). Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców od godziny 6 00 . Odpady należy wystawić w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
• odpady wielkogabarytowe (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
• metale (złom metalowy);
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory);
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
• urządzenia zawierające freony (lodówki);
• zużyte opony;
• odpady ulegające biodegradacji (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, nie zostaną odebrane.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE


8 KWIETNIA 2024 r.

Grabno, Grabica, Korczyska, Osiny, Siedlce, Wola Wężykowa, Zamość.


9 KWIETNIA 2024 r.

Brzeski, Nowe Kozuby, Podule, Sobiepany, Stare Kozuby, Żagliny.


10 KWIETNIA 2024 r.

Brody, Lichawa, Sędziejowice ulice: Dolna, Kolejowa, Krótka, Leśna, Łódzka, Południowa, Powstańców 1863 r., Rolnicza, Słoneczna, Wieluńska, Sędziejowice - Kolonia.


11 KWIETNIA 2024 r.

Grabia, Grabia Trzecia, Dobra, Kamostek, Pruszków, Przymiłów.


12 KWIETNIA 2024 r.

Bilew, Kustrzyce, Marzenin, Niecenia, Wola Marzeńska, Wrzesiny, Rososza oraz miejsca trudnodostępne.

Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zachęca do korzystania z e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną. W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą również skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.


Usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie
w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.


We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa.
W przypadku rozliczeń na deklaracji PIT-37, w wielu wypadkach wystarczy samo przejrzenie PIT i naniesienie ewentualnych zmian wynikających, np. z narodzin dziecka i uzyskania w związku z tym ulgi, czy chęci zmiany OPP, której chcemy przekazać 1.5% podatku.


Podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT, musi samodzielnie uzupełni dane dotyczące:
• przychodów,
• kosztów uzyskania przychodów,
• składek na ubezpieczenie społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne,
• ulg i odliczeń.

Jak się zalogować
Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi.

Ważne!
Podatnik, zobowiązany do rocznego rozliczenia na formularzach PIT-37 i PIT-38, może odrzucić przygotowane przez nas zeznanie w usłudze Twój e-PIT i złożyć je samodzielnie. Jeśli tego nie zrobi, zostanie ono automatycznie zaakceptowane z upływem ustawowego terminu na złożenie rocznego rozliczenia w podatku. W przypadku przedsiębiorców jest inaczej. Muszą oni uzupełnić część informacji, których KAS nie posiada, a następnie zaakceptować i wysłać elektronicznie zeznanie w usłudze Twój e-PIT.