Ogłoszenia i komunikaty

Herb Gminy Sędziejowice.

W dniu 17.04.2024 r., do Urzędu Gminy Sędziejowice wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Załączniki:
Pobierz plik (20240424_115920 (1).PDF)Oferta[ ]971 kB2024-05-22 11:59
Ręka wrzucająca głos do urny

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła w drodze uchwały wzory informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbędą się 7 kwietnia 2024 roku.


W gminie Sędziejowice głosujący otrzymają cztery karty.

▶️ W wyborach wójta gminy głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

▶️ W wyborach do rady gminy głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

▶️ W wyborach do rady powiatu głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

▶️ W wyborach do sejmiku województwa głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Pełna treść uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast jest dostępna tutaj: https://shorturl.at/pyRT6

Biurko menadżera

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach. Dokumenty określone w ogłoszeniu kandydaci mogą składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice lub za pośrednictwem poczty do 8 kwietnia 2024 r. do godz. 15.30.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie konkursu _GOZ II.pdf)Ogłoszenie konkursu _GOZ II.pdf[ ]1144 kB2024-04-02 10:02
Herb Gminy Sędziejowice.

W dniu 29 marca 2024, Urząd Gminy Sędziejowice będzie czynny w godzinach 7:30 - 13:00.