Ogłoszenia i komunikaty

Inauguracja Jubileuszu 100-lecia Publicznej Szkoły Powszechnej
w Marzeninie 18.09.2022 r.

Wyjątkowo podniosła atmosfera towarzyszyła obchodom ważnego dla środowiska lokalnego i Gminy Sędziejowice, Jubileuszu 100 - lecia Publicznej Szkoły Powszechnej w Marzeninie. 1 września 2022 roku minął wiek od kiedy pierwszy uczeń przekroczył próg dostojnej Jubilatki, a jej mury stały się drugim domem dla wielu pokoleń mieszkańców okolicznych sołectw. Wysiłkiem całej społeczności Zespołu Szkół w Marzeninie, który jest spadkobiercą tej wyjątkowej historii, przygotowano uroczystość, która z pewnością stanie się istotnym elementem dziedzictwa pamięci o ludziach, podejmowanych działaniach i tradycji. Każdy jubileusz skłania do refleksji nad mijającym czasem i jest okazją do wspomnień. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych połączył przeszłość z teraźniejszością.

Herb Gminy Sędziejowice.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent/ podinspektor/ inspektor do spraw księgowości budżetowej.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530) Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Stanowisko pracy – referenta/ podinspektora/ inspektora do spraw księgowości budżetowej.

2. Wymiar czasu pracy – 1 etat (pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo).

Załączniki:
Pobierz plik (Kwestionariusz_kandydata.doc)Kwestionariusz_kandydata.doc[ ]34 kB2022-09-29 08:45
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze.pdf)ogłoszenie o naborze.pdf[ ]1256 kB2022-09-29 08:45
Pobierz plik (oświadczenia.doc)oświadczenia.doc[ ]25 kB2022-09-29 08:45

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach uprzejmie informuje, iż od dnia 22.09.2022r. można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywanych niektórych źródeł ciepła (tj. pelet drzewny, gaz skroplony LPG,olej opałowy, drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy).

Druki można pobrać w GOPS w Sędziejowicach oraz poniżej w załączeniu.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w terminie do 30 listopada 2022r., w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 3 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00)

- pocztą tradycyjną (adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wieluńska 7 98-160 Sędziejowice)

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym e-dowód)

Więcej informacji pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula Informacyjna RODO.pdf)Klauzula Informacyjna RODO.pdf[[Klauzula RODO]60 kB2022-09-23 11:55
Pobierz plik (Wniosek o wypłatę dodatku-pelet,gaz...pdf)Wniosek o wypłatę dodatku-pelet,gaz...pdf[Wniosek]74 kB2022-09-23 11:55
Grafika zaproszenia

Mamy zaszczyt zaprosić Wszystkich Mieszkańców Gminy Sędziejowice na inaugurację obchodów Jubileuszu 100 - lecia Publicznej Szkoły Powszechnej w Marzeninie, która odbędzie się 18 września 2022 r.

ZAPROSZENIE strona gminy

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie Marzenin.txt)Zaproszenie - wersja dostępna[ ]0.6 kB2022-09-13 12:56