Ogłoszenia i komunikaty

Budynek Urzędu Gminy Sędziejowice

Od czerwca tego roku Urząd Gminy Sędziejowice będzie pracował w zmienionych godzinach. Wójt Gminy wydał zarządzenie wprowadzające w środy godziny od 9:00 do 17:00.

- To zmiana dla osób, które pracują w godzinach zbliżonych do tych urzędowych i czasami muszą się bardzo spieszyć, lub zwalniać z pracy, żeby załatwić jakieś sprawy w urzędzie. Podobne rozwiązania powoli są wprowadzane w innych miejscowościach regionu. Zazwyczaj są to dyżury jednego pracownika, bądź kierownika, ale chciałem, żeby u nas można było skorzystać z pełnego wachlarza usług, stąd zmienione godziny obowiązują wszystkich pracowników - wyjaśnia Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice. 

Środowe godziny zostały dostosowane do pory otwarcia miejscowego banku, ponieważ część czynności dokonywanych w urzędzie wymaga wniesienia stosownej opłaty, a UG Sędziejowice nie prowadzi kasy. W pozostałe dni urząd pracuje w godzinach 7:30 - 15:30.

Treść zarządzenia w załączniku.      

Załączniki:
Pobierz plik (zmiana czasu pracy w UG.pdf)zmiana czasu pracy w UG.pdf[ ]140 kB2024-05-22 08:49
Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.

Na realizację zadania pod nazwą "Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno - artystycznej” przeznaczonych zostaje 20.000 zł.

Środki przeznaczone na poszczególne zadania zostaną określone w wyniku rozpatrzenia złożonych ofert, z zachowaniem kwoty ogólnej. Ostateczne kwoty dotacji zostaną określone w umowie z realizującym zadanie i uwzględnione w ostatecznym harmonogramie realizacji zadania.

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia bądź powierzenia wykonania zadania. Natomiast, jeżeli zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji, wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice osobiście lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice - obowiązuje data wpływu do urzędu) do dnia 29 maja 2024 r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z nazwą zadania.

Szczegóły w załączonym zarządzeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie.2.24.2024-05-14.pdf)Zarządzenie.2.24.2024-05-14.pdf[ ]356 kB2024-05-21 12:16
Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika USC.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530), w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika zatrudnionego na stanowisku zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na zastępstwo.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje kandydatury składając w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, pok. nr 2 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice,  ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 43 677 11 57, 43 840 00 08.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie naboru.pdf)Ogłoszenie naboru.pdf[ ]597 kB2024-05-14 12:25
Logo programu Czyste Powietrze

Prosimy Wnioskodawców i Beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa -Wnioskodawców i Beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:
- oferowanej ceny usługi i produktu,
- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

W Urzędzie Gminy Sędziejowice działa punkt informacyjno – konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który jest czynny w dniach funkcjonowania Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem naszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Więcej informacji pod nr tel. 43 840 00 21.