Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku zaprasza 26.01.2022 r. (środa) na webinar dotyczący Polskiego Ładu. Tematem spotkania będą zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące od 01.01.2022 r. oraz zmiany w rozliczaniu składek oraz sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych.

Wydarzenie jest współorganizowane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi. Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować na stronie: https://bit.ly/3A6WURl

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo w wiadomości mailowej link do wydarzenia.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem narzędzia Cisco Webex Meeting. Do udziału niezbędne jest posiadanie przez Państwa urządzenia z dostępem do Internetu.


Agenda:

- Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 01.01.2022 roku – Urząd Skarbowy

 • Opodatkowanie dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
 • Nowa ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • Wspólne źródła przychodów
 • Opodatkowanie przychodów z najmu
 • Nowe zwolnienia przedmiotowe (w tym ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów)
 • Ulga dla klasy średniej
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Zmiany skali podatkowej
 • Pobór zaliczki przez płatnika

 

- Polski Ład - Zmiany w rozliczaniu składek oraz sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Zmiany składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu:
 • Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Zmiana zasad ustalania wielokrotności składki
 • Zmiana zasad pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne do kwoty zaliczki na podatek
 • Wprowadzenie nowego zwolnienia z obowiązku opłacenia składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
 • Wprowadzenie zasady finansowania składki przez pracodawcę od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzeń nieujawnionych
 • Nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego - osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie
 • Zmiany w rozliczaniu składek
 • Zmiany w zasiłkach od 1 stycznia 2022 r.