2000px POL gmina Sedziejowice COA.svgINFORMACJA o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Punkt zbierania odpadów pod kodem 16 11 04, 16 11 06 na dz. ew. nr 556/7, obręb Brody Emilianów, gm. Sędziejowice".

Więcej szczegółów: http://bip.gminasedziejowice.pl/art/id/8840