dziecko w kojcu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że na stronie internetowej Ministerstwa udostępniona została "Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029".

Wytyczne w zakresie obsługi ww. wniosków znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow