Logo Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2023” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:

- Angażują mieszkańców do współdziałania, umożliwiającego osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.
- Wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności.
- Mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania – adekwatne do opisanej potrzeby oraz mierzalne rezultaty.
- Opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
- Proponują nową, atrakcyjną dla mieszkańców ofertę lub włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
- Jasno określają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
- Planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu jego realizacji.
- Zapewniają wymagany wkład własny.
- Posiadają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Termin naboru wniosków: 05.05.2023 r. – 05.06.2023 r.
Czas trwania projektu: 3-6 miesięcy
Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę i działają na terenie gmin: Buczek, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Szczerców, Zelów.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie” odbędzie się 12 maja 2023 r. o godz. 14.00 w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74.


Udział w spotkaniu informacyjnym jest obowiązkowy dla przedstawicieli organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy aplikują do programu Działaj Lokalnie.

Z uwagi na zmiany w regulaminie konkursu oraz nową wersję generatora wniosków zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.

Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem generatora społecznego, dostępnego pod adresem: https://generatorspoleczny.pl, który aktywny będzie od 05 maja 2023 r. do 05 czerwca 2023 r.


Link do informacji na stronie ODL : http://sdrazem.org/

Załączniki:
Pobierz plik (02 Formularz_Wniosek_DL_2023_GN.pdf)02 Formularz_Wniosek_DL_2023_GN.pdf[ ]1928 kB2023-05-05 12:49
Pobierz plik (02 Formularz_Wniosek_DL_2023_IDL.pdf)02 Formularz_Wniosek_DL_2023_IDL.pdf[ ]1864 kB2023-05-05 12:50
Pobierz plik (02 Formularz_Wniosek_DL_2023_NGO.pdf)02 Formularz_Wniosek_DL_2023_NGO.pdf[ ]1926 kB2023-05-05 12:50
Pobierz plik (Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2023.pdf)Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2023.pdf[ ]415 kB2023-05-05 12:50