Logo Krajowej Administracji Skarbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina o obowiązku wpisywania prawidłowego numeru PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11, PIT-40A/11A za 2022 r. 

Wpisanie prawidłowego numeru PESEL/NIP pracownika w informacji o jego przychodach jest obowiązkiem płatnika wynikającym z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
 
Od stycznia 2022 r. nie ma możliwości przesłania drogą elektroniczną informacji PIT-11 za 2022 r. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999).

Prawidłowy numer PESEL/NIP w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację podatnika.

Aktualne wersje formularzy
Płatniku pamiętaj, żeby wysłać dokumenty drogą elektroniczną w aktualnej wersji formularza: PIT-11 w wersji 29 a PIT-40A/11A w wersji 21. Zapewniają one wygenerowanie zeznań w usłudze Twój e-PIT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacje PIT-11 i PIT-40A/11A możesz przygotować na formularzu dostępnym na stronie podatki.gov.pl w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników.
Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza