Logo programu Czyste Powietrze

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Sędziejowice na spotkanie informujące o zasadach Programu Czyste Powietrze. Spotkanie odbędzie się 22 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach w sali nr 7.

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące formy i wysokości pomocy oraz warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

W Urzędzie Gminy Sędziejowice działa punkt informacyjno – konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Więcej informacji pod nr tel. 43 840 00 21.