Herb Gminy Sędziejowice.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice - rejon ul. Słonecznej i Wieluńskiej, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu.

Wszyscy zainteresowani mogą się z nim zapoznać od 19 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2022 r. w sali B Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, o godz. 11.00.

Załączniki:
Pobierz plik (20220812_SKAN_08122022181847_01_z_01.pdf)Ogłoszenie[ ]1092 kB2022-08-12 11:46