Logo GOPS

Wójt Gminy Sędziejowice ogłosił nabór na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Kandydaci mogą się zgłaszać do 25 kwietnia, do godz. 15:30.

Kandydaci muszą być obywatelami Polski, posiadać wykształcenie wyższe oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, mieć co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata w pomocy społecznej.

Gmina oferuje zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Pełna treść ogłoszenia, szczegółowe wymagania oraz informacje pod adresem: https://bit.ly/3iON7HK