Herb Gminy Sędziejowice.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.


Konkurs dotyczy zadań:

1. "Organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

2. "Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno - artystycznej”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań to 25 tys. zł na zadanie pod nazwą "Organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, oraz 15 tys. zł na zadanie pod nazwą: "Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno - artystycznej” - 15 000 zł.

Szczegóły w załącznikach

Załączniki:
Pobierz plik (oferta.pdf)Druk oferty - wzór[ ]4387 kB2022-03-24 14:31
Pobierz plik (Zarządzenie.324.22.2022-03-23.pdf)Zarządzenie wraz z regulaminem[ ]253 kB2022-03-24 14:28