123651547 1135419120187416 6396632303667943726 nGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowciach zaprasza wszystkich chętnych wolontariuszy do współpracy przy realizacji rządowego programu "Wspieraj Seniora".

Celem programu jest zapewnienie wsparcia (robienie zakupów) osobom powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Osoby które chciałyby się zaangażować w pomoc seniorom proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numer 43 677 15 81, w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub wypełnienie formularza na stronie: https://wspierajseniora.pl/.