programop

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach wraz z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Gminy Sędziejowice informuje, że w dniu 27 stycznia (poniedziałek) 2020 roku będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020 Podprogram 2019.

Pomoc otrzymają osoby i rodziny, które są podopiecznymi tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej i znana jest ich sytuacja materialna. Osoby, które nie są podopiecznymi Ośrodka Pomocy powinny były się zgłosić do Ośrodka w celu udokumentowania swojej sytuacji materialnej zgodnie z wcześniejszą informacją, która była na stronie internetowej gminy oraz były rozesłane informacje do sołectw.

Osoby, które tego nie zrobiły nie są uwzględnione na liście do paczek żywnościowych.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice do umowy z Bankiem Żywności było zobowiązane przedstawić listę rodzin kwalifikujących się do paczek. Wydawanie żywności będzie się odbywało w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach od godz. 12.00.

Ponadto, w dniu 28 stycznia (wtorek) 2020 r. o godz. 9.00 odbędą się warsztaty kulinarne w zakresie zdrowego i oszczędnego gospodarowania żywnością dla beneficjentów Programu. Każda osoba korzystająca z pomocy żywnościowej ma prawo udziału w Działaniach Towarzyszących.