Kobieta segregująca odpady domowe

Od stycznia tego roku, podczas każdorazowego odbioru odpadów, kontrolowana jest ich segregacja. Pracownicy firmy wywozowej sprawdzają pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów niezgodnie z zasadami segregacji. Za łamanie zasad naliczana będzie podwyższona opłata. Nieprawidłowości stwierdzono już w ponad stu przypadkach.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na ilość odpadów zmieszanych. Co do zasady, im jest ich więcej, tym koszty ponoszone przez Gminę są wyższe. W myśl przepisów, Gmina nie może dotować odbioru odpadów, a koszty muszą być podzielone pomiędzy mieszkańców. Jeśli koszty Gminy rosną, również opłata pobierana od mieszkańców musi iść w górę.

Ponadto Gminy zobowiązane są do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych. Te poziomy rosną z roku na rok. Za brak ich osiągnięcia na Gminy będą nakładane wysokie kary finansowe. Te kary również wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

Przepisy zostały tak skonstruowane, aby segregacja odpadów się opłacała, a w zasadzie tak, aby brak segregacji był bardzo nieopłacalny. Dlatego na terenie gminy prowadzone są kontrole.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa. W przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów bądź innego przypadku niewłaściwego umieszczenia odpadów w pojemnikach lub workach, odpady przyjmowane są, jako odpady komunalne zmieszane. Właściciel nieruchomości powiadomiony zostaje o naruszeniu zasad segregacji.

Powiadomienie następuje poprzez przylepienie na pojemniku czerwonej nalepki z informacją kiedy i jaką nieprawidłowość stwierdzono. Dwa kolejne, następujące po sobie powiadomienia lub trzykrotne, w ciągu sześciu miesięcy, skutkować będą wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty. Obecnie wynosi ona 60 zł za osobę miesięcznie.

 

Załączamy poradnik jak prawidłowo segregować odpady.

Załączniki:
Pobierz plik (Jak_segregowac.pdf)Jak_segregowac.pdf[ ]1297 kB2021-10-07 11:58