Pojazd odbierający odpady

Z początkiem 2023 roku zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Gminy Sędziejowice. Stawka podstawowa wzrosła do 36 zł za osobę, czyli o 20% w stosunku kwoty funkcjonującej od 1 czerwca 2021 roku.

Zmianę stawek wprowadza uchwała Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada, która jest odpowiedzią na zmiany na rynku wynikające wprost z inflacji w kraju. Poza podwyżką stawki podstawowej i podwyższonej, w przepisach przewidziano też ulgę za kompostowanie odpadów BIO. Ulga ta to 2 zł od osoby miesięcznie.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2023:

1) 36,00 zł miesięcznie od osoby – stawka podstawowa;
2) 72,00 zł miesięcznie od osoby - opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stanowi dwukrotność opłaty podstawowej;
3) Opłata ta może być niższa, jeśli na terenie danej posesji będzie znajdował się kompostownik i będzie złożona w tym zakresie stosowna deklaracja. W takim przypadku ulga wyniesie 2 zł miesięcznie od osoby.

Opłatę należy wpłacać jak dotychczas na indywidualne konto bankowe, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą skorzystać z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

szczegółowe informacje pod nr tel. 43 840 00 18


Wzór deklaracji