Bezpieczeństwo

Zdjęcie błyskawicy na zachmurzonym niebie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia dla terenu powiatu łaskiego. Meteorolodzy ostrzegają o burzach z gradem.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu podaje w ostrzeżeniu nr 62, że od godz. 10:00 dnia 12.07.2021 do godz. 23:00 dnia 12.07.2021 na terenie powiatu łaskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Pole z położonym zbożem.

Informacja dla mieszkańców, którzy w wyniku nawałnicy odnieśli szkody w gospodarstwach rolnych:

Rolnicy posiadający polisy powinni w pierwszej kolejności zgłaszać szkody do ubezpieczycieli.

Gmina Sędziejowice poinformowała Wojewodę Łódzkiego o wystąpieniu szkód w gospodarstwach rolnych i uprawach spowodowanych nawałnicą oraz o możliwości powołania komisji do spraw szacowania szkód.

O rozpoczęciu procedury rolnicy zostaną poinformowani stosownym komunikatem.

Szkody budowlane

Informacja dla mieszkańców, którzy w wyniku nawałnicy odnieśli szkody budowlane:

Posiadacze polis powinni w pierwszej kolejności straty zgłaszać do swoich ubezpieczycieli.

Gmina Sędziejowice wystąpiła do Wojewody Łódzkiego o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Poszkodowani mogą liczyć na pomoc finansową w formie zasiłków celowych. Zasady pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych

W poniedziałek zostanie powołana Komisja do spraw szacowania strat. Zasady jej funkcjonowania i ścieżki występowania o odszkodowanie zostaną przekazane w komunikacie.

Zakład energetyczny deklaruje usunięcie większości awarii i przywrócenie zasilania do godz. 20:00 10 lipca. Należy jednak mieć na uwadze skalę uszkodzeń i liczyć się z tym, że na prąd będziemy musieli poczekać dłużej.

Awarie przyłączy do posesji od głównych linii, które nie są objęte konserwacją przez Zakład Energetyczny należy usuwać indywidualnie.

W sytuacjach wyjątkowych prosimy o kontakt z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 798 682 218

Zniszczony znak Sędziejowice-Kolonia

Gmina Sędziejowice znalazła się w stanie alarmu. Wszystkie dostępne służby zajmują się pomocą poszkodowanym i zapewnieniem bezpieczeństwa. Straty są ogromne, ale na szczęście nie ma sygnałów o ofiarach.

W wielu miejscach brakuje prądu, ale służby w pierwszej kolejności zabezpieczają domostwa pozbawione dachów, przywracają przejezdność dróg i usuwają połamane drzewa, które zagrażają budynkom i przechodniom. Prąd i budynki niemieszkalne w dalszej kolejności. Gmina jest w kontakcie z zakładem energetycznym.

Szkody i zagrożenia należy zgłaszać pod numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 998 oraz numer 112. Wszystkie gminne oddziały Ochotniczych Straży Pożarnych są w akcji. Pomagają druhowie z sąsiednich gmin. Dziękuję, że w tak trudnych chwilach możemy na Was liczyć.

Od godz. 17.00 działa Sztab Kryzysowy. Wszystkie siły Gminnej Jednostki Usług Komunalnych zostały skierowane do pomocy służbom ratowniczym. Sukcesywnie przywracamy ład w gminie. Aktualne prognozy prognozy nie przewidują burz i opadów w ciągu najbliższych dwóch dób.

Od poniedziałku Urząd Gminy Sędziejowice podejmie wszelkie dostępne procedury związane z pomocą poszkodowanym i usuwaniem skutków nawałnicy.

 

Zdjęcie błyskawicy na zachmurzonym niebie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie meteorologiczne 2. stopnia dla terenu powiatu łaskiego. Meteorolodzy ostrzegają o burzach z gradem.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu podaje w ostrzeżeniu nr 60, że od godz. 12:00 dnia 09.07.2021 do godz. 24:00 dnia 09.07.2021 na terenie powiatu łaskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć [ulewne/nawalne] opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.