DSCF9495Blisko 40 tys. zł otrzymała Gmina Sędziejowice z Funduszu Sprawiedliwości na wsparcie jednostek OSP. 28 grudnia 2020 r. w sali OSP Bilew odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie jest niezbędne do udzielania pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscach wypadków i zdarzeń drogowych. Pozwoli on ratownikom w odpowiednich warunkach i przy pełnym komforcie nieść pomoc.

- Dziękuję wszystkim tym, którzy pracowali nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. W szczególności Panu Bogdanowi Grąckiemu Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kryzysowych, Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz druhowi Tomaszowi Mielczarkowi Komendantowi Gminnemu OSP, którzy wspólnie pracowali nad przygotowaniem dokumentacji – powiedział w trakcie uroczystości Dariusz Cieślak, Wójt Gminy Sędziejowice.

W ramach wniosku zakupiono dla jednostek:

  • OSP Bilew - 6 kpl. ubrań specjalnych, 6 par rękawic specjalnych, 6 szt. kominiarek niepalnych, 6 szt. pasów strażackich, 1 maszt oświetleniowy, 1 przedłużacz bębnowy, 1 szelki bezpieczeństwa.
  • OSP Marzenin- 2 kpl. ubrań specjalnych, 1 przedłużacz bębnowy, 2 szt. kominiarek niepalnych, 1 szelki bezpieczeństwa.
  • OSP Siedlce - 4 kpl. ubrań specjalnych, 4 szt. kominiarek niepalnych, 4 pary rękawic specjalnych, 1 szelki bezpieczeństwa.
  • OSP Grabno - 1 kpl. ubrań specjalnych, 1 kominiarka niepalna, 1 para rękawic specjalnych.

W uroczystym przekazaniu sprzętu wziął udział Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, który wspierał gminę i druhów w procesie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Słowa gratulacji przekazali również: Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice Jarosław Bartczak oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku mł. bryg. mgr Karol Bednarski.

Całkowity koszt zakupu sprzęt i wyposażenia wyniósł 40 400,00 zł, z czego 39 996,00 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.