Drodzy Mieszkańcy, w związku z licznymi zgłoszeniami do Urzędu Gminy Sędziejowice awarii linii energetycznych na terenie gminy, proszę o uzbrojenie się w cierpliwość.

Na terenie naszego obwodu energetycznego zostało uszkodzonych 25 linii średniego napięcia, co przekłada się na przegląd ok. 500 stacji transformatorowych. Sprawdzenie i naprawa wszystkich odcinków zajmie sporo czasu.

Przypominam, że wszystkie sytuacje związane z brakiem prądu należy zgłaszać do rejonu energetycznego PGE Sieradz, a najlepiej bezpośrednio na pogotowie energetyczne - tel. 991.

Wójt Gminy Sędziejowice
/-/ Dariusz Cieślak