Grafika Biznes na Plus

Jeszcze tylko do końca września br. można zgłosić swoje kandydatury do konkursu - Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego “Biznes na PLUS”. Przypominamy, że konkurs kierowany jest do przedsiębiorców i stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla podmiotów osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz przyczyniających się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.


Firmy mogą zgłaszać swoje kandydatury do 30 września br. w 5 kategoriach:

Świadomi w biznesie - Nagroda Publiczności,

Debiut Roku,

Sukcesja z sukcesem,

Łódzkie zaprogramowane na przyszłość,

Międzynarodowy sukces.

Szczególnie gorąco polecamy udział w kategorii konkursowej „Łódzkie zaprogramowane na przyszłość”, która dedykowana jest beneficjentom dotacji unijnych przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020, wdrażanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, którzy podpisali umowy w latach 2014-2020.

Pod uwagę brane są projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mają wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki naszego regionu.

W ramach tej kategorii nominowani i nagradzani są beneficjenci funduszy unijnych i ich innowacyjne produkty, technologie czy usługi, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość, stają się wizytówką województwa łódzkiego i świadczą o ogromnym potencjale naszej regionalnej przedsiębiorczości.

Warunkiem udziału jest stopień realizacji projektu na poziomie minimum 40% i realizacja projektu na terenie województwa łódzkiego.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje na temat nagrody zostały zamieszczone na stronie: www.biznesnaplus.lodzkie.pl.

Laureatów poznamy 15 grudnia 2022 roku podczas drugiego dnia XV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji.