Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice w 2018 roku. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 26 listopada 2018 10:36

tab

 
Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków gm. Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 27 czerwca 2018 06:43

wfoswl pruszko

 
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice w 2016 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
czwartek, 25 sierpnia 2016 13:35

Wójt Gminy Sędziejowice informuje o realizacji zadania dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice w 2016 roku

Poprawiony: wtorek, 18 października 2016 11:54
 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 20 listopada 2015 08:11

logo wfosigwWójt Gminy Sędziejowice informuje o realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Leśnej w Sędziejowicach" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 102 862,00zł. Łączna wartość zadania 348 432,00zł.

 
Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sędziejowice na lata 2015-2032 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 29 września 2015 00:00

wfosigw logoWójt Gminy Sędziejowice informuje o realizacji zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sędziejowice na lata 2015-2032

 

Nazwa beneficjenta Gmina Sędziejowice

Całkowita wartość zadania 17 900,00 PLN

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW 14 320,00 PLN

Poprawiony: poniedziałek, 23 listopada 2015 10:01