Wsparcie przedsiębiorczości

Grafika Biznes na Plus

Jeszcze tylko do końca września br. można zgłosić swoje kandydatury do konkursu - Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego “Biznes na PLUS”. Przypominamy, że konkurs kierowany jest do przedsiębiorców i stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla podmiotów osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz przyczyniających się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.


Firmy mogą zgłaszać swoje kandydatury do 30 września br. w 5 kategoriach:

Świadomi w biznesie - Nagroda Publiczności,

Debiut Roku,

Sukcesja z sukcesem,

Łódzkie zaprogramowane na przyszłość,

Międzynarodowy sukces.

Szczególnie gorąco polecamy udział w kategorii konkursowej „Łódzkie zaprogramowane na przyszłość”, która dedykowana jest beneficjentom dotacji unijnych przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020, wdrażanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, którzy podpisali umowy w latach 2014-2020.

Pod uwagę brane są projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mają wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki naszego regionu.

W ramach tej kategorii nominowani i nagradzani są beneficjenci funduszy unijnych i ich innowacyjne produkty, technologie czy usługi, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość, stają się wizytówką województwa łódzkiego i świadczą o ogromnym potencjale naszej regionalnej przedsiębiorczości.

Warunkiem udziału jest stopień realizacji projektu na poziomie minimum 40% i realizacja projektu na terenie województwa łódzkiego.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje na temat nagrody zostały zamieszczone na stronie: www.biznesnaplus.lodzkie.pl.

Laureatów poznamy 15 grudnia 2022 roku podczas drugiego dnia XV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji.

Logo ŁARR

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. planuje zorganizowanie na terenie Gminy Sędziejowice spotkania z przedsiębiorcami, aby zaprezentować obecną ofertę pożyczek skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorców, udzielanych w ramach Inicjatywy JEREMIE.

ŁARR posiada zarówno produkty pożyczkowe dla firm działających, jak i takie pożyczki, które mogą być oferowane dla firm już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o kontakt pod numerem tel. 43 84 000 17 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka_ŁARR.pdf)ulotka_ŁARR.pdf[ ]111 kB2022-09-13 07:43
Logo PARP

Do 31 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. trwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór odbywa się w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty