Ogłoszenia i komunikaty

urzad O G Ł O S Z E N I E

Od dnia 4 maja 2020 roku obsługa mieszkańców odbywać się będzie tylko i wyłącznie w Biurze Podawczym zlokalizowanym na parterze Urzędu Gminy Sędziejowice w sali A wejście od ulicy Wieluńskiej.

bibliotekaWójt Gminy Sędziejowice ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach.

Attachments:
Download this file (konkurs dyrektor GBP Sedziejowice.pdf)Zarządzenie nr 144/20[Pełna treśc zarządzena.]747 kB2020-04-29 15:13

kradziez wody2Nielegalnie pobranie wody z hydrantu jest taką samą kradzieżą jak każda inna!

Jedyne legalne podłączenia do ulicznych hydrantów realizuje Straż Pożarna oraz pracownicy Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach. Obydwie te służby są odpowiednio oznakowane/umundurowane.

 

Widzisz coś dziwnego? Reaguj! 43 671 12 26

 

kradziez wody

MRPiPSMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ informuje, że 23 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na mocy ww. nowelizacji działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 3 maja 2020 r.