Waga i komputer

Nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Sędziejowice realizuje Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy zawartej z Powiatem Łaskim. Porady można umawiać telefonicznie.  

Fundacja realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2021, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Powiat Łaski.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną porady prawne odbywają się w trybie zdalnym. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić telefonicznie pod nr tel. (43) 675 68 00.