Baner reklamowy programu mikrograntów.

Do 29 kwietnia organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o fundusze z Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19. Dotacje wyniosą od dwóch do sześciu tysięcy złotych.

Zadania mogą być realizowane w obszarach: kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego, polityki społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska, wspomagania rozwoju gospodarczego oraz działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Szczegóły na temat Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19