prądPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

 

 

- 29.12.2020 r. godz. 8-15 Wrzesiny (stacja 3-1567 WRZESINY 2, 3-1566 WRZESINY 1)

- 29.12.2020 r. godz. 8-15 Przymiłów (stacja 3-1234 PRZYMIŁÓW 2)

- 29.12.2020 r. godz. 8-15 Kustrzyce (3-2130 KUSTRZYCE 2)

- 30.12.2020 r. godz. 8-12 Wrzesiny (3-1567 WRZESINY 2)

 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.