herb UGS malyKomunikat Szefa Obrony Cywilnej Gminy Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Sędziejowice.

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96) oraz zarządzenia Nr 84/2020 Szefa Obrony Cywilnej Województwa - Wojewody Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, w dniu 01 sierpnia 2020 roku zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Sędziejowice.

Celem treningu jest sprawdzenie sprawności oraz skuteczności działania systemu alarmowego.

W związku z powyższym w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godzinie 17:00 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych na terenie gminy, polegająca na wyemitowaniu ciągłego dźwięku syren w okresie jednej minuty.

Powyższy sygnał będzie miał wyłącznie charakter ćwiczebny i po jego ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY
WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE
podpis