Dotacje celowe dla sołectw z Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
poniedziałek, 03 lipca 2017 09:38

projekt-ugs

W dniu 30 maja 2017 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Z Gminy Sędziejowice zakwalifikowało się sołectwo Sędziejowice – Kolonia, które ubiegało się o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Sołecka Akademia Piłkarska – odrywamy dzieciaki od komputerów” oraz sołectwo Lichawa, które ubiegało się o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Lichawska Przystań – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lichawie”. W związku z powyższym Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski podpisał umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Sędziejowice na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowych, przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w wysokości 5 000,00 zł każda.

W ramach zadania sołectwo Sędziejowice – Kolonia zakupi bramki do piłki nożnej, chorągiewki uchylne boiskowe, pachołki treningowe, piłki do piłki nożnej oraz komplet strojów piłkarskich. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Łączny koszt projektu wynosi 7 200,00 zł, wnioskowana kwota dotacji to 5 000,00 zł, co stanowi 69,44%. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodzą z budżetu Gminy Sędziejowice. Projekt zostanie zrealizowany do 30 września 2017 r.

W ramach zadania sołectwo Lichawa zakupi drewniany plac zabaw, komplet mebli ogrodowych, boisko do siatkówki, bramki do piłki nożnej, nagłośnienie przenośne, grill betonowy, tuje, drewnianą piaskownicę oraz projektor. Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Łączny koszt projektu wynosi 6 900,00 zł, wnioskowana kwota dotacji to 5 000,00 zł, co stanowi 72,46%. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodzą z budżetu Gminy Sędziejowice. Projekt zostanie zrealizowany do 30 września 2017 r.