Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 09 czerwca 2017 06:45

ZLOBKI-ok1Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 30 maja br. ogłosił konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły naboru znajdują się na stronie

http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1751-dzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

Poprawiony: piątek, 09 czerwca 2017 06:49