Komunikat - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
piątek, 12 maja 2017 10:07

KOMUNIKAT

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 16 maja /wtorek/ 2017 r. o godzinie 1100 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice w sali B Urzędu Gminy Sędziejowice.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz

z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią regionalnej izby obrachunkowej

o tym sprawozdaniu i wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta gminy.

5. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa Malinowska

Poprawiony: piątek, 12 maja 2017 10:11