Ogłoszenia i komunikaty

Logo GOPS

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i pracowników, informujemy o zmianach jakie obowiązywać będą od 24 listopada 2021r. (środa) do odwołania w organizacji pracy i obsługi klientów Ośrodka.

Ogranicza się pracę w terenie pracowników socjalnych i asystenta rodziny oraz możliwość osobistego załatwiania spraw w GOPS w Sędziejowicach.

Prosimy o załatwianie spraw w formie:

1. korespondencji tradycyjnej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice

2. elektronicznie:

• poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• ePUAP GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SĘDZIEJOWICE adres skrytki podawczej: /GOPSSedziejowice/ SkrytkaESP
• przez portal Emp@tia>

3. telefonicznie:

43 677 15 81 GOPS SĘDZIEJOWICE

W przypadku wystąpienia pilnych zdarzeń niecierpiących zwłoki, prosimy o kontakt telefoniczny 43 677 15 81 w celu ustalenia sposobu postępowania.
Jednocześnie informujemy, że „Ośrodek” jest czynny niezmiennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Od dnia 24.11.2021r. do odwołania zostaje zawieszona praca terapeuty, psychologa i adwokata w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin przy GOPS Sędziejowice.


Dziękujemy za wyrozumiałość

GOPS Sędziejowice

Plakat ARiMR

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na:

- przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez:
       wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat;
       dolesienie luk w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego wynosi od 21 do 60 lat;
- zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
- założenie remizy – wprowadzenie na danym obszarze (ogrodzonym i o powierzchni co najmniej 10 arów) gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
- czyszczenie późne – cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat;
- zabiegi ochronne przed zwierzyną:
       ogrodzenie remizy;
       zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego czy zróżnicowania struktury drzewostanu.

Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać do końca bieżącego roku we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lasu biurach powiatowych Agencji. Dokumenty będzie można dostarczać także za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji – tutaj

Informacja przygotowana przez ARiMR 

Grafika: Staż w Urzędzie Gminy Sędziejowice

Chcesz zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe? Interesujesz się działalnością samorządu? Kochasz swoją małą ojczyznę? – Czeka na Ciebie staż w Urzędzie Gminy Sędziejowice.


Urząd Gminy poszukuje do pracy stażysty w zawodach: technik prac biurowych, sekretarka, technik rachunkowości, itp.

Kandydat na staż musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna oraz spełniać wymagania niezbędne do skierowania na staż.

Osoby zainteresowane mogą składać głoszenia w Urzędzie Gminy Sędziejowice w biurze podawczym lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Liczba miejsc stażowych jest ograniczona.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 43 677 10 02 w. 22

PlakatSylwek