Drukuj
Kategoria: Organizacje pozarządowe

PROO mniejszy marginesInformujemy o konkursach w ramach Priorytetów 1a, 2a, 3 oraz 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2021.

W ramach konkursów organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

Nabór wniosków w ramach konkursów prowadzony będzie w okresie:

Regulaminy Konkursów.