Ślubowanie Rady Gminy oraz Wójta Drukuj
Wpisany przez Marek   
czwartek, 23 grudnia 2010 09:13

wojt_slubowanie„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”


Drugiego grudnia br. odbyły się dwie sesje Rady Gminy Sędziejowice, w czasie których ślubowania złożyli nowo wybrani radni gminy oraz wójt Gminy. Z tą chwilą objęli oni mandaty radnych oraz obowiązki wójta Gminy.

Inauguracyjną sesję Rady Gminy w kadencji 2010-2014 otworzył przewodniczący- senior Daniel Angerman.
Wiceprzewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Izabela Rusiniak złożyła informację o przebiegu głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych na radnych Gminy oraz wyborach w obwodach głosowania na wójta Gminy. Wręczyła też zaświadczenia o wyborze na radnego Gminy oraz wójta gminy.

Przewodniczący obradom odczytał notę ślubowania, a wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „Ślubuję” z dodaniem zdania : „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

W dalszej części tej sesji, Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (8 osób), w głosowaniu tajnym.
Jednogłośnie wybranym przewodniczącym Rady zostaje Wacław Ułański, a wiceprzewodniczącymi zostają : Waldemar Krawczyk i Marek Skupiński.
Nowo wybrany przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice Wacław Ułański zwołuje tego samego dnia drugą sesję Rady, podczas której nowo wybrany wójt Gminy Jerzy Kotarski składa wobec Rady ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując Urząd wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. Po tych słowach wójt odbiera gratulacje od radnych, sołtysów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

W części roboczej, radni określili się, w jakich komisjach Rady chcą pracować, a następnie spośród siebie wybrali przewodniczących i wiceprzewodniczących poszczególnych komisji. Oto oni:

 

Komisja Rewizyjna:

-Andrzej Jabłoński – przewodniczący
-Anna Urszula Kopeć-wiceprzewodnicząca

 

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
-Krzysztof Pawłowski-przewodniczący
-Monika Agata Porada-wiceprzewodniczący


Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych :

-Jarosław Tomasz Bartczak-przewodniczący
-Sylwester Kowalski- wiceprzewodniczący.

 

Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się pod koniec grudnia br.

 

Skład  Rady  Gminy  Sędziejowice:

1. Wacław Ułański-przewodniczący
2. Waldemar Krawczyk-wiceprzewodniczący
3. Marek Skupiński-wiceprzewodniczący
4. Daniel Angerman
5. Aleksandra Julia Balcerowiak
6. Jarosław Tomasz Bartczak
7. Dariusz Cieślak
8. Krzysztof Jan Domowicz
9. Jarosław Zbigniew Dzierżawski
10. Andrzej Jabłoński
11. Teresa Genowefa Kocik
12. Anna Urszula Kopeć
13. Sylwester Kowalski
14. Krzysztof Pawłowski
15. Monika Agata Porada

 

S.T.

Poprawiony: czwartek, 23 grudnia 2010 11:39