Ogłoszenia i komunikaty

wsparcieGrzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego, zaprasza na cykl spotkań w regionie pt.: „Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem”.

Na przedsiębiorców czeka ponad miliard złotych! Z czego można skorzystać? Te zagadnienia omówią dyrektorzy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, a na szczegółowe pytania odpowiedzi udzielą doradcy Łódzkie dla biznesu. Startujemy już jutro, 27 sierpnia.

Przyjdź i dowiedz się o działaniach anty-COVIDOWYCH w województwie łódzkim:
• Dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19
• Wsparcie finansowe na tzw. kapitał obrotowy
• Pomoc dla samozatrudnionych do nawet 23 000 zł
• Refundacja kosztów wynagrodzeń
• Pożyczka płynnościowa (oferowana przez ŁARR)

Harmonogram spotkań w regionie:

27.08.2020
godz. 10.00 Tuszyn (Miejskie Centrum Kultury ul. Noworzgowska 20a)
godz. 12.00 Łódź (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii ul. Narutowicza 122)

28.08.2020
godz. 11.00 Łubnice (Centrum Kultury wsi Łubnice ul. Sikorskiego 98)

31.08.2020
godz. 10.00 Zduńska Wola (Ośrodek Pamięci św. M.M. Kolbego ul. Kościelna 20)

01.09.2020
godz. 11.00 Wielgomłyny (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ul. Rynek 1)

02.09.2020
godz. 11.00 Łęczyca (Urząd Gminy Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14)

prądRejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

24.08.2020 r. godz. 8-16

Marzenin (stacje nr: 3-0193, 3-1513), Wola Marzeńska (stacja nr: 3-1186, 3-1249), Kustrzyce (stacja nr: 3-0194)

26.08.2020 r. godz. 8-16

Rososza (stacje nr: 3-1371), Sięganów (stacje nr: 3-1260), Sobiepany (stacje nr: 3-1681)

27.08.2020 r. godz. 8-16

Dobra (stacje nr: 3-1174, 3-2199) Dobra Kamostek (stacja nr: 3-1464), Dobra Kolonia (stacja nr: 3-0080), Pruszków (stacje nr: 3-0086 i 3-1176)

28.08.2020 r. godz. 8-16

Kamostek (stacje nr: 3-1241, 3-1242, 3-1698)

01.09.2020 r. godz. 8-15

Koziarnia (stacja nr: 3-0408) Osiny, Wola Wężykowa.

02.09.2020 r. godz. 8-15

Osiny (stacja nr: 3-1261), Wola Wężykowa.

 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

herb UGS malyNa podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

 

 

WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonych w obrębie Żagliny gmina Sędziejowice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

- działka nr 215/1 o pow. 0,2105 ha – cena wywoławcza 37.760,00 zł, wadium 3.700,00 zł,

- działka nr 215/5 o pow. 0,1671 ha – cena wywoławcza 29.760,00 zł, wadium 2.900,00 zł

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Pierwszy przetarg odbył się 21.01.2020 r., drugi przetarg odbył się 14.07.2020 r.

Powyższe działki wchodzą w skład większego kompleksu działek rekreacyjnych, których stan sprawny jest uregulowany w księdze wieczystej nr SR1L/00054953/6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Teren, na którym znajdują się w/w działki jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Sędziejowice Nr VIII/80/03 z dnia 12 września 2003 r.

Według w/w planu nieruchomości działka nr 215/5 znajduje się w około 2/3 części od drogi (działka 162) w terenach zabudowy letniskowej, samb. 6UTL10,w pozostałej części w terenach leśnych, symb. Ls. Natomiast działka nr 215/1 znajduje się w około 5/6 części od drogi (działka nr 162) w terenach zabudowy letniskowej, samb.6UTL10, w pozostałej części w terenach leśnych, symb. Ls.

Każda z działek ma regularny kształt pozwalający na swobodne jej zagospodarowanie. Dojazd do nieruchomości jest dobry. Działki są niezabudowane, uzbrojone w przyłącze wodociągowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2020 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, na parterze, sala B.

Wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki, należy wpłacić do dnia 24.09.2020r. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy powinni przedstawić dowód tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty. Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna być przez nabywcę uregulowana nie później niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne oraz związane z wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wadia należy wpłacać na konto: Gmina Sędziejowice 67 9279 0007 0050 3413 2000 0320.

Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w urzędzie gminy ul. Wieluńska 6

tel. 43 67 716 93 –P. Lidia Sobala

Attachments:
Download this file (WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza.doc)WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza.doc[Pełna treść ogłoszenia]16 kB2020-08-20 10:25

woda3Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach informuje, że w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 481 w Pruszkowie, w dniu 17 sierpnia br. /poniedziałek/, mogą wystąpić czasowe problemy z dostawą wody w godzinach 7:00-15:00 w miejscowościach Pruszków, Rososza, Niecenia i Wola Marzeńska.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.