Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Osiągnięte przez gminę poziomy ograniczenia, recyklingu i przygotowania odpadów komunalnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michal   
środa, 09 października 2019 10:10
Poprawiony: czwartek, 31 października 2019 09:20
 
Deklaracja - odpady PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michal   
wtorek, 17 września 2019 09:57

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Poprawiony: wtorek, 17 września 2019 13:45
 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Sędziejowice 21.10.2019 - 29.10.2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
czwartek, 05 września 2019 14:21

herb-ugs-malyOGŁOSZENIE

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Sędziejowice, którą przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o. w terminie 21.10.2019 r. - 29.10.2019 r. (wg załączonego harmonogramu). Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców od godziny 600. Odpady należy wystawić w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

 
Odbiór popiołu i działalność PSZOK PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 02 kwietnia 2019 12:40

herb-ugs-maly

Komunikat Wójta Gminy Sędziejowice w sprawie końca terminu odbioru popiołu z palenisk gospodarstw domowych oraz działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonującego na terenie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w miejscowości Sędziejowice - Kolonia 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Poprawiony: czwartek, 04 kwietnia 2019 06:59
 
Przepisy prawa miejscowego dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 08:22

- Uchwała Nr XLIV/314/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice";

- Uchwała Nr XLIV/315/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- Uchwałą nr II/10/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia  wysokości stawki tej opłaty.

- Uchwała nr XIII/101/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7