Samorząd

panorama2Ukazał się nowy, majowy numer Panoramy Łaskiej.

Pobierz wydanie (PDF)

Panorama Łaska maj 2020

raportRaport o stanie Gminy Sędziejowice do pobrania w załączniku poniżej.

166

Załączniki:
Dostęp do URL (http://gminasedziejowice.eu/attachments/article/427/RAPORT%202019.pdf)RAPORT%202019.pdf[ ]7485 kB2020-05-29 07:07

sesjaUprzejmie informuję, że w dniu 28 maja / czwartek / 2020 r. o godzinie 11:00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XVII i XVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego o działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2019;
2) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2019 rok.
8. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 r.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019.
10. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie gminy Sędziejowice w roku 2019.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Bartczak

sesjaXVIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice 26.03.2020 r. pod adresem: 

https://esesja.tv/transmisja/6916/xviii-sesja-rady-gminy-sedziejowice-w-dniu-6-maja-2020-r.htm

OSPZ okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom oraz Druhom najserdeczniejsze życzenia. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego  oraz niesienie pomocy potrzebującym,  to działania wpisane w codzienną służbę. Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy,  a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Dariusz Cieślak
Wójt Gminy Sędziejowice

Jarosław Bartczak
Przewodniczący Rady
Gminy Sędziejowice

Bogdan Grącki
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych,
Kryzysowych, Obronnych
i Bezpieczeństwa Publicznego