Ogłoszenia i komunikaty

2492660aWójt Gminy Sędziejowice zaprasza na spotkanie w sprawie budowy farm fotowoltaicznych na terenie Gminy Sędziejowice. W spotkaniu wezmą przedstawiciele firmy PROJEKT-SOLARTECHNIK DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Spotkanie odbędzie się 18 czerwca 2020 r. godz. 18:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby doprecyzowania tematyki spotkania prosimy o kontakt z panem Marcinem Skorupińskim  - doradcą zarządu Projekt-Solartechnik GROUP, tel. 500 015 966.

ulotkaŁódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, jako jedna z czołowych firm działających na rzecz rolnictwa, od początku swojego istnienia wspiera lokalnych przedsiębiorców oraz wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego województwa.

Zapraszamy na platformę Łódzki e-bazarek, gdzie znajdziecie Państwo kontakty do lokalnych sprzedawców/producentów branży rolniczej, a także krótką charakterystykę oferowanych produktów oraz dane kontaktowe sprzedawców/producentów.

Chcemy ułatwić kontakt producentów z konsumentami – pierwszym umożliwić sprzedaż produktów lub usług bez udziału pośredników w dowolnym czasie i miejscu; drugim natomiast wybrać swojego dostawcę i kupować produkty świeże i z wiadomego źródła. Mamy nadzieję, że ta forma zyska Państwa akceptację, a tym samym szerokie grono odbiorców!

Szczegóły na stronie: https://www.lodzkiebazarek.pl/

ulotka e bazarek

5eccf6e0b5cbcPożyczka Płynnościowa z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Płynnościowa):

Dla kogo?

na wsparcie wydatków realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa łódzkiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
- przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie,
- udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W ramach Funduszu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na:

a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców;
b) zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy;
c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.;
d) zatowarowanie, półprodukty itp.;
e) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.

Na jaki okres?
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 72 miesiące.

Zabezpieczenia
W zależności od kwoty pożyczki- poręczenie osoby fizycznej, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych.

Oprocentowanie
W zależności od okresu spłaty pożyczki i kwoty- od 0,1 % w skali roku dla pożyczki do 200 tys. zł z okresem spłaty do 12 miesięcy; w pozostałych przypadkach 0,99 % w skali roku (od 01.06.2020 r.).

Kwota pożyczki
Maksymalna kwota to 1 mln zł, ale nie więcej niż:

  • dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę,

lub

  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

Jak złożyć wniosek
Wniosek o udzielenie pożyczki będzie można składać bezpośrednio w siedzibie ŁARR S.A. lub listownie na adres siedziby ŁARR S.A. (WAŻNE! Wypełniony dokument „Formularz wniosku o udzielenie pożyczki” powinien zostać zaparafowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji).

Dokumenty aplikacyjne

Więcej informacji na stornie ŁARR: https://larr.pl/pozyczka-plynnosciowa-jeremie-lodzkie

urzad W najbliższy piątek /12 czerwca/ Urząd Gminy Sędziejowice będzie nieczynny. Odpracowanie wyżej wymienionego dnia nastąpi 20 czerwca 2020 r.